La PAH proposa que els pisos turístics destinin edificis de la seva propietat a habitatge públic

L'ens també vol que els edificis nous o rehabilitats destinin una part de l'immoble a lloguer social

Que els pisos turístics destinin edificis de la seva propietat a habitatge públic o que els edificis de nova construcció o rehabilitats de manera integral destinin una part de l'immoble a lloguer social. Aquestes són algunes de les propostes que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) vol incloure en una moció municipal per ampliar el parc de lloguer públic a Barcelona, i que han presentat aquest dimarts en roda de premsa juntament amb entitats socials com l'Observatori DESC, la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), l'ABTS (Assemblea de Barris per a un Turisme Sostenible) i el Sindicat de Llogaters, entre d'altres.

Segons ha denunciat la PAH, la capital catalana ha patit els últims tres anys 12.322 desnonaments, i la majoria (84%) els han sofert persones que vivien en règim de lloguer. Malgrat aquest escenari, Barcelona només compta amb un parc públic de lloguer que ronda l'1% per reallotjar aquestes persones desnonades, lluny del 15% o 20% que acumulen altres ciutats europees. "L'habitatge públic constitueix una de les principals garanties de l'estat de benestar. Amb un mercat de l'habitatge regulat, la població estarà protegida de les fluctuacions del mercat immobiliari", han reivindicat els portaveus de la PAH, que han afegit: "La provisió d'habitatges no és una qüestió de mercat, sinó que constitueix un tema cabdal en el qual les administracions han d'intervenir directament i de manera coordinada".

Entre les mesures que ha proposat la PAH hi ha, per exemple, l'obligació de destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal. En la mateixa direcció, demanen que els pisos turístics i albergs reservin l'equivalent al 40% del seu sostre a habitatge públic. Això implicaria destinar un edifici (o més) sencer a lloguer públic, ja que el PEUAT estableix que un pis turístic no es pot destinar a cap altre ús. Per tant, "si un empresari té un pis turístic, ha de comprar un altre solar al mateix barri per destinar-lo a lloguer social", precisa el portaveu de la PAH Santi Mas.

Convertir edificis públics en pisos de lloguer

A la moció, la PAH també demana la delimitació d'àrees subjectes als drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, que les finques subjectes a aquesta figura estiguin obligades a comunicar a l'Ajuntament qualsevol oferta de compravenda perquè el Consistori pugui igualar l'oferta i adquirir preferentment l'immoble, o en cas que s'hagi produït sense la pertinent comunicació, es pugui retrotreure-la i adquirir la finca pel preu estipulat.

Una altra mesura que proposen és convertir edificis de titularitat pública destinats a usos no residencials en edificis d'ús residencial, com es va fer ja amb l'antic Edifici de Tabacs, que havia de tenir ús econòmic i finalment serà destinat a 160 habitatges públics en règim de lloguer. L'última mesura és la creació d'un grup de treball de seguiment de la implementació de la moció al Consell de l'Habitatge Social de Barcelona.