Es dispara el nombre d'estrangers que abandonen Espanya

El nombre d'immigrants que han optat per marxar davant la falta d'expectatives laborals s'ha multiplicat per tretze en només un any

Un total de 190.020 estrangers residents a Espanya van optar per abandonar el país el 2012 davant la falta d'expectatives laborals, una xifra que multiplica gairebé per tretze els 15.229 que van prendre la mateixa decisió un any abans. D'aquests 190.020 estrangers, 28.307 van marxar de Catalunya.

Aquestes dades indiquen que el nombre d'estrangers empadronats a Espanya l'1 de gener de 2013 es va reduir el 3,31%, i confirmen així el segon descens anual consecutiu d'aquest col·lectiu, format per 5.546.238 ciutadans, l'11,77% del total de la població.

Segons les xifres actualitzades del padró municipal difoses per l'INE aquest divendres, a l'estat espanyol hi ha 47.129.783 persones, un 0,29% menys que l'any 2011. Això es tradueix en un descens de la població de 135.538 persones. Dels 190.020 estrangers que van abandonar Espanya l'any passat 84.246 pertanyien a països membres de la Unió Europea i 105.774 a països no europeus.

Segons dades del padró, la majoria d'estrangers que resideixen a Espanya procedeixen, per aquest ordre, de Romania, el Marroc, el Regne Unit, l'Equador i Colòmbia. Per percentatge, els que més han augmentat són els de la Xina, el Pakistan, el Marroc i Ucraïna.

En l'altra cara de la moneda, les comunitats que més han disminuït el 2012 respecte al 2011 són, en termes de percentatge, les de ciutadans de l'Equador, Perú, Argentina i Colòmbia, mentre que en termes absoluts són les de l'Equador, Romania, Colòmbia i Alemanya.

L'edat mitjana de la població que viu a l'estat espanyol és de 42,78 anys per als espanyols i 35,01 anys en el cas dels estrangers, cosa que fa que la mitjana per al total de la població s'estableixi en 41,87 anys. També hi ha diferències per sexe, de manera que l'edat mitjana dels homes s'estableix en 40,55 anys, enfront dels 43,14 de les dones.

Els territoris més poblats són Andalusia, Catalunya, Madrid i el País Valencià, comunitats on resideix gairebé el 60% de la població total de l'Estat.

Catalunya ha perdut 17.258 habitants. El nombre d'estrangers que han marxat del país és de 28.307.