“Ser pobre és quan no tens família”

L'Ibrahim, l'Omar i el Mohamed van arribar a Catalunya sent menors d'edat

L’Ibrahim, l’Omar i el Mohamed expliquen com van arribar a Catalunya sent menors. / FRANCESC MELCION