Publicitat
Publicitat

Ensenyament

Els alumnes de primària sobrepassen el nivell de fracàs escolar permès per la UE, tot i millorar respecte a l'any passat

Les proves de sisè de primària detecten una millora en totes les competències bàsiques, especialment en català i anglès. Amb tot, l'esforç de millora en comprensió lectora ha anat en detriment de l'expressió escrita

Els resultats de les proves externes de sisè de primària -que aquest curs s'han realitzat per tercer any- detecten encara un nivell de fracàs escolar, entès com a rendiment baix, superior al 15% que fixa com a màxim la Unió Europea (UE), en totes les competències bàsiques de llengua catalana i castellana, matemàtiques i anglès. Amb tot, la nota mitjana ha pujat en totes elles respecte de l'any passat, quan van patir una davallada, i es queden lleugerament per sobre de les obtingudes el 2009.

En totes les competències, la diferència entre el volum d'alumnes que mantenen un rendiment baix a l'escola pública i a la concertada i la privada és encara significativa. En català, el 26,3% d'alumnes tenen encara baix rendiment, mentre que a la concertada són un 16,5% i a la privada un 16,8%. Però on s'accentua més aquesta diferència és en anglès, on el 26,6% dels nens de la pública encara tenen baixos resultats, mentre que a la concertada són el 14,2% i a la privada només el 3,9%.

Les proves demostren, a més, un millor tractament del català a l'escola privada concertada que a la privada que no rep fons públics, on el castellà obté molt millors resultats que el català. Així, mentre en català a la concertada té un percentatge de fracàs lleugerament per sota de la privada (16,5% la concertada i 16,8% la privada), en castellà els centres privats només tenen un 10,3% de fracàs (complint els nivells que marca la UE) mentre la concertada en té un 15,4%.

La matèria on més han millorat en l'últim curs els nens de primària ha estat la llengua anglesa, que entrava a examen per segona vegada aquest any. Del 71,4 obtingut l'any passat s'ha passat a un 80,6 de nota mitjana. La diferència en l'examen d'aquest any i del passat és que aquest cop se'ls permetia escoltar tres cops el listening, mentre l'any passat només podien fer-ho una vegada. En segon lloc, han millorat en llengua catalana, passant d'una mitjana de 73,7 sobre 100 l'any passat a un 77,2 aquest any (per sobre també del 76,9 de 2009).

Tant en català com castellà, la competència lectora ha registrat una clara millora, mentre que l'habilitat que encara presenta més deficiències és l'expressió escrita. En matemàtiques, on la nota mitjana és d'un 80,9, per sobre del 78,2 de l'any passat, el que més bons resultats obté és la numeració i el càlcul, mentre que el que pitjor porten els nens és la part de "relacions i canvi", és a dir, la resolució de problemes matemàtics.

Com és ja habitual, en totes les matèries, els alumnes amb un índex major de fracàs (fins al 41% en català) són els d'un nivell socioeconòmic baix, mentre que els resultats milloren en totes les competències a mida que augmenta el nivell socioeconòmic. Els resultats dividits per gènere detecten també, com sempre, que les noies obtenen millors resultats en totes les llengües, mentre que els nois les superen en matemàtiques.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de