Epidèmia Global

La quarantena per coronavirus es considerarà baixa mèdica comuna

Les empreses es faran càrrec del pagament entre el quart i el quinzè dia d'aïllament, segons el criteri fixat per la Seguretat Social

L'aïllament preventiu per confirmació o sospita de contagi del nou coronavirus, el Covid-19, serà considerat "una situació d'incapacitat temporal derivada de malaltia comuna". Això significa que els treballadors rebran la baixa mèdica mentre duri la quarantena i, per norma general, cobraran la prestació a partir del quart dia des del confinament, tret que el conveni a què s'acull l'empleat millori aquesta cobertura.

Un cinquè cas a Madrid i el primer a Aragó eleven a 25 els infectats pel coronavirus a Espanya

Segons els criteris emesos per la Seguretat Social, entre el quart i el quinzè dia de baixa, tots dos inclosos, l'abonament de la prestació per incapacitat temporal correspondrà a l'empresari. Posteriorment, i si s'excedeix l'aïllament, serà l'Estat qui es farà càrrec del pagament. 

"[Durant el període de quarantena] els treballadors no estan afectats en sentit estricte per un accident o una malaltia, però han de ser vigilats i rebre la corresponent assistència sanitària per diagnosticar el seu estat", exposa l'organisme, que resol: "Estan impedits per a la feina per raons evidents". 

La Seguretat Social afegeix que aquest criteri és el mateix que es va aplicar durant la Grip A i que es fixa per "garantir la protecció dels treballadors" durant els períodes d'aïllament, així com per "dissipar els dubtes" que s'han plantejat.

Segons assenyala a Efe el professor de dret del treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, Daniel Toscani, un període d'observació per malaltia comuna, com és el cas del coronavirus, no es considera "d'entrada" motiu de baixa. Així, i en principi, sense aquest criteri publicat per l'Estat els treballadors afectats per una quarantena no obtindrien aquesta consideració.