El reciclatge a la regió metropolitana, per sota de la mitjana catalana

El Maresme es manté com la comarca barcelonina de més recollida selectiva

La taxa de reciclatge ha augmentat l'últim any a la regió metropolitana de Barcelona, però s'ha situat per sota de la mitjana catalana. Segons les dades del 2017, la recollida selectiva neta a la regió metropolitana s'ha incrementat i ha arribat al 28,69%, malgrat que això implica que encara està més de tres punts per sota de la mitjana de Catalunya, que s'ha situat al 32%. El Maresme s'ha mantingut com la comarca barcelonina que més ha reciclat, amb un 38,68%, mentre que l'índex més baix l'ha registrat el Garraf, amb un 25,4%.

Per municipis de la regió metropolitana de Barcelona, els que més han reciclat són Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), amb un 79,6% d'índex de recollida selectiva neta; Matadepera (Vallès Occidental), que ha arribat al 74,6%; Argentona (Maresme), amb un 69,58%; Aiguafreda (Vallès Oriental), amb un 65,65%, i Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), que ha registrat un 65,49%. En canvi, les dades de reciclatge són més baixes a les ciutats barcelonines de més població. Barcelona ha obtingut un índex de recollida selectiva d'un 29,8%; l'Hospitalet s'ha quedat en un 23,23%; Terrassa ha registrat un 28,73%; Badalona, un 26,47%, i Sabadell ha pujat fins a un 32,08%.

La fracció orgànica ha representat en pes gairebé un 40% dels residus municipals. Més que el paper, que ha suposat un 11,7% dels residus de les poblacions, i que els envasos, que, tot i que han ocupat volum, han representat un 10,3% dels residus que de mitjana es poden generar en una llar qualsevol.

Una millora de la recollida selectiva als municipis de més de 15.000 habitants, amb una elevada generació de residus, ajudaria a incrementar la mitjana catalana i la de la demarcació de Barcelona. Així ho va manifestar ahir el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, que va deixar clar que la nova llei de residus continuarà amb la política d'increment dels cànons. D'aquesta manera, va destacar que es produirà un creixement especial per als ajuntaments que no compleixin amb els índexs de recollida selectiva, ja que s'independitzarà la taxa del rebut de la brossa, que actualment està inclosa en altres rebuts, com l'IBI. En declaracions recollides per l'ACN, Tost va defensar que els ciutadans han de saber el que paguen de rebut per la seva brossa per establir així "una taxa justa per premiar qui recicla i penalitzar qui no ho fa".

Pressió sobre les grans ciutats per arribar als objectius de reciclatge