Publicitat
Publicitat

La crisi va reduir les emissions de CO2 a l'estat espanyol un 9,2% entre el 2008 i el 2009

Contiua, però, a la cua de la consecució dels objectius de reducció d'Europa, ja que supera el límit en un 27%

La crisi va fer que l'estat espanyol reduís les emissions de CO2 un 9,2% entre el 2008 i el 2009, segons una anàlisi de la Fundació Empresa i Clima. Els efectes de la recessió són la principal causa dels superàvits espanyols en drets d'emissió de les indústries espanyoles, ha explicat l'autor de l'informe, Arturo de las Heras, economista i consultor mediambiental.

Tot i el descens d'emissions produïts a Espanya, el país és a la cua en la consecució d'objectius de reducció a Europa, ja que està un 27% per damunt dels seus objectius de reducció (fixats el 1990). El descens acumulat d'emissions per al 2009 va situar el país en els nivells d'emissions del 1999, amb 7,99 tones per càpita de CO2 (davant les 8,9 del 2008).

El 79,01% de les instal·lacions espanyoles subjectes a directiva, l'any 2010, van emetre per sota dels seus drets assignats. "En general són dades positives perquè les emissions s'han reduït per la crisi, però també es veu que en la indústria i la construcció s'està arribant al llindar d'emissions i l'efecte crisi ja ha acabat, i si no hi ha un canvi tecnològic, quan repunti l'economia tornaran a pujar les emissions", adverteix l'expert.

A Catalunya hi ha 174 instal·lacions actives i verificades que el 2010 van representar el 18,26% de les espanyoles, en què destaquen les instal·lacions de combustió amb 79 (45,40%), la indústria de les teules i els totxos amb 32 instal·lacions (18,39%) i la indústria del paper amb 30 (17,24%), entre d'altres.

El 2010 Catalunya va verificar el 13,29% de les emissions espanyoles amb un total de 16.097.565 t/CO2, cosa que va suposar un estalvi del 16,15% sobre els seus drets assignats, un total de 3.100.236 t/CO2 que a valor mitjà de mercat dels drets d'emissió per al 2010 puja a 44.395.379,52 euros d'actius líquids disponibles per a les empreses catalanes. Es comprova, a més, una reducció d'emissions de 542.156 t/CO2, un descens del 3,26%.

La indústria més emissora a Catalunya el 2010 va correspondre a la de combustió, amb 3.967.058 t/CO2 (24,64% del total), seguida per la indústria del ciment amb 3.907.369 t/CO2 (24,27%).

En el còmput total d'emissions controlades per directiva, el 2010 s'han estalviat més de 28 milions de tones de CO2 en drets d'emissió, fet que suposa un 18,9% d'estalvi d'emissions respecte als drets assignats. La valoració teòrica de mercat dels drets estalviats el 2010 és de més de 404 milions.

El 2010 s'ha produït un descens de les emissions verificades (no estan incloses les difuses, com ara el transport) respecte a l'any anterior de l'11,55%. En el conjunt del planeta, el 2010 es va produir un descens considerable de les emissions de CO2, com el 2008 i 2009, un fenomen atribuïble sobretot al sector energètic, mentre que en la indústria genèrica i en la construcció s'observa un estancament respecte al 2009.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de