“Per poder respirar, sobren el 50% dels vehicles”

La reducció del transport privat i l’aposta pel públic o per vehicles no contaminants no és només una estratègia per millorar la mobilitat, sinó que hi ha en joc la salut de tots els ciutadans

La reducció del transport privat i l’aposta pel públic o per vehicles no contaminants com la bicicleta no és només una estratègia per millorar la mobilitat. Hi ha en joc la salut de tots els ciutadans i, sobretot, la de les persones més febles, com ara la gent gran i els infants. La contaminació de l’aire causa a l’any uns 7 milions de morts, segons un recent informe científic de l’ONU. Un altre estudi presentat a finals de l’any passat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) advertia que més de 570.000 nens moren cada any a causa de malalties respiratòries relacionades amb la contaminació de l’aire. A escala local, les dades dels estralls de la contaminació també són preocupants. Només a la ciutat de Barcelona l’aire contaminat causa més de 350 morts prematures a l’any i afecta especialment la salut i el desenvolupament cognitiu de la població infantil. Se sap que moltes malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i, fins i tot, el càncer estan relacionats amb la contaminació.

Cotxes, port i aeroport

Hi ha diferents activitats que generen contaminació, des del port fins als vehicles. Però la principal causa de contaminació a la regió metropolitana de Barcelona és el trànsit rodat de vehicles privats, seguit de l’activitat industrial i del trànsit marítim i aeri, segons la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. Diferents informes calculen que el 60% de la contaminació de l’aire que hi ha a Barcelona és responsabilitat directa dels tubs d’escapament. “És en la mobilitat on és més fàcil actuar per reduir la contaminació. Seria una millora molt ràpida”, explica Maria Garcia, portaveu d’aquesta associació. La Plataforma apunta que a Barcelona “sobren el 50% dels vehicles per poder respirar”. Aquesta associació recorda que, a més de perjudicar la salut, la contaminació “té un greu impacte en l’economia, l’agricultura i els ecosistemes”.