La satisfacció de les famílies amb l'escola depèn de les notes dels fills

La meitat de les famílies amb fills que van malament en els estudis creuen que l'escola no els motiva

Les famílies aproven el sistema educatiu català amb un 5,8, mentre que la confiança en l'escola on porten els fills creix fins a pràcticament el notable, amb un 6,6. Ara bé, aquesta confiança queda en entredit si es tenen en compte les notes dels fills. Segons ha fet públic l'Edubaròmetre, una enquesta impulsada per la Fundació Bofill a 5.000 pares i mares, les famílies amb fills que tenen dificultats en els estudis es mostren més insatisfetes globalment amb l'escola, tant pel que fa al grau d'assoliment d'objectius com ara la creativitat, l'esperit crític, els valors o l'esforç, com pel que fa a la qualitat de l'educació que reben els seus fills. 

Així, gairebé la meitat de les famílies amb fills que van malament o molt malament en els estudis consideren que l'escola ajuda gens o poc a motivar els alumnes, un 31% creuen que l'escola proveeix gens o poc de creativitat i pensament crític i tres de cada deu creuen que no es transmeten hàbits de treball i esforç. En canvi, els percentatges estan pràcticament invertits en les famílies amb fills que van bé o molt bé en els estudis: prop del 50% consideren que l'escola motiva molt per aprendre i que fomenta la creativitat i l'esperit crític, i el 51% creu que transmet hàbits de treball i esforç.

Les dades demostren, segons la Fundació Bofill, que "quan el fill o filla no va bé hi ha una pèrdua de confiança en l'escola" i això es tradueix en una "mirada més crítica sobre el seu funcionament o bé amb més consciència sobre les seves mancances". "Quan al fill no li va bé, hi ha una crisi de confiança en el sistema educatiu", ha assegurat Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill. 

Això també s'ha demostrat amb altres dades: les famílies amb fills que no van bé a l'escola la suspenen en orientació i acompanyament (4,5 sobre 10), en la manera d'ensenyar (4,4) i en el nivell d'exigència i els resultats acadèmics (4,7). En canvi, les famílies amb nens amb bones notes valoren aquests tres criteris amb un 6,8, un 6,7 i un 6,7, respectivament. "Tot apunta que la pitjor puntuació prové de la insatisfacció de les famílies amb la manera com l'escola aborda les dificultats acadèmiques dels seus infants", assegura l'informe. 

Diferents visions del que ha d'oferir l'escola

L'Edubaròmetre —una enquesta a famílies i també a docents— també detecta algunes diferències sobre el que els pares creuen que ha d'oferir l'escola en funció dels estudis que tenen o de la titularitat del centre. Per exemple, entre les famílies amb estudis superiors es valora més la creativitat i l'esperit crític, mentre que les famílies amb menys nivell formatiu prioritzen que l'escola transmeti el saber conviure i tenir valors o bé els hàbits de treball i esforç.

En relació a la titularitat del centre, mentre que les famílies que porten els fills a l'escola pública reclamen sobretot la motivació per aprendre i la creativitat i l'esperit crític, les famílies que van a la concertada donen més importància als hàbits de treball i esforç i a la bona preparació acadèmica.