Les reunions presencials suposen un alt cost en transport i temps

Un sistema ideat a la UB permet "teletransportar" les persones per unir-les en un mateix espai virtual

Dos actors han pogut representar una obra de teatre a Londres gràcies a aquest sistema. L'actriu, a Barcelona, duia cosits a un mallot negre tots els sensors que enregistraven el seu moviment. L'actor era a Londres i els espectadors han seguit la representació a través d'una pantalla i unes ulleres en tres dimensions. Tot i que no es tenien l'un davant de l'altre s'ha pogut simular una proximitat gairebé real

El grup de recerca Event Lab de la Universitat de Barcelona ha creat Beaming, un sistema que permet teletransportar les persones per ubicar-les en un mateix espai virtual.  Les proves s'han fet amb dos actors, un a Barcelona i un altre a Londres, que representaven una escena de Woody Allen. Per a l'espectador, el resultat es pot contemplar a través d'una pantalla i en tres dimensions. Una actriu es prepara per sortir a l'escenari. En comptes de vestuari i maquillatge, però, utilitza un mallot negre on porta cosits tots els sensors que li permetran ser teletransportada i poder actuar en un escenari a Londres, on l'espera l'actor amb qui compartirà escena. En una altra sala de Barcelona, el director els donarà les instruccions necessàries per poder tirar endavant el muntatge, mentre que els espectadors ho podran seguir a través d'una pantalla i unes ulleres en tres dimensions.

El projecte, que està finançat amb fons europeus, pretén desenvolupar el transport virtual. Tot i que l'actor no té l'actriu davant, ni viceversa, es veuen a través d'un aparell que permet generar la realitat virtual i simular una proximitat gairebé real. Fa un any que es va engegar i encara en durarà tres més. Segons el director del projecte, Mel Slater, l'objectiu final d'aquesta iniciativa és poder construir uns robots que generin una sensació d'interactivitat encara més gran, i els subjectes que l'utilitzin puguin arribar a sentir el contacte.

Les reunions presencials representen un alt cost en transport i en temps. El Beaming permetrà crear un nou sistema de reunió a distància, que permetrà que persones separades per quilòmetres interactuïn físicament a través de la representació virutal, en dimensions naturals, dels seus cossos. Segons Slater, la videoconferència limita la relació espacial i, en canvi, amb aquest sistema es pot tenir una sensació espacial real.

Més continguts de