El tabac d'embolicar és tan perjudicial com els cigarrets convencionals

El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme proposa que tots els paquets de tabac tinguin la mateixa mida, colors i sense publicitat, com ja passa al Regne Unit o Austràlia

El director de la unitat especialitzada en tabaquisme de la Direcció General de Salut Pública (DGSP) de la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Carlos A. Jiménez Ruizha, assegura que "fumar tabac d'embolicar és tan perjudicial com fumar cigarrets manufacturats".

"Els qui fumen tabac d'embolicar consumeixen menys cigarrets al dia, però, malgrat això, aspiren més monòxid de carboni que els fumadors de cigarrets manufacturats. Una altra dada important és que els nivells de cotinina [la transformació de la nicotina en fumar] també són similars en tots dos grups", ha explicat. De fet, el consum de tabac d'embolicar augmenta gairebé un 14% cada any, mentre que el consum de tabac manufacturat es redueix", detalla l'especialista.

Paquet únic per al tabac

El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT) ha demanat al Govern l'empaquetament genèric de tots els paquets de tabac. Consisteix en un paquet senzill de dos colors, que només incorpora el nom de la marca, un nom de producte o del fabricant i no porta ni logotips, ni publicitat ni trets distintius. L'únic que porta són les advertències sanitàries, els timbres fiscals o etiquetatge obligatori i el tipus i mida de lletra són preestablerts, així com la forma, la mida del paquet i els materials.

Durant la VI Jornada de Prevenció i Control del Tabaquisme, celebrada aquest divendres a Barcelona, s'ha destacat l'"experiència reeixida" d'Austràlia amb els paquets neutres. Aquesta normativa va entrar en vigor el desembre del 2012 i Irlanda i el Regne Unit també van aprovar a principis de març d'aquest any el nou empaquetament. El CNPT ha defensat que fa menys atractiu el consum de tabac, redueix les falses creences que hi ha cigarrets menys perillosos per a la salut, encoratja a no iniciar-se a fumar entre els joves i no incrementa el contraban. El focus d'aquesta mesura és reduir la prevalença de consum de tabac, especialment entre els joves, ja que Espanya té un dels percentatges de joves fumadors més alts d'Europa, sobretot les dones. Amb el canvi als envasos neutres, el CNPT calcula que aproximadament hi hauria un descens d'un 1,5% de fumadors.