EDUCACIÓ

El Govern destina 80.000 euros per fomentar les tesis doctorals escrites en català

Uns 200 doctors es podran beneficiar d'unes ajudes de màxim 500 euros

La Secretaria d'Universitats i Recerca destina aquest any 80.000 euros a la realització de tesis en català. L'ajuda TDCAT serà de, com a màxim, 500 euros per tesi, i vol contribuir a pagar les despeses i taxes administratives generades per la finalització de la tesi doctoral en català i el tràmit de l'obtenció del títol de doctor.

Es calcula que uns 200 doctors es podran beneficiar d'unes beques que entre el 2006 i el 2011 han augmentat un 82%. Per tal d'optar a l'ajuda, la tesi s'ha d'haver defensat durant l'any 2011, i ha d'estar escrita íntegrament en català. També hi tenen cabuda les tesis redactades en català i una altra llengua oficial de la Unió europea en els casos de doctorats amb menció europea, i les tesis estructurades com a compendi de publicacions, en què les parts que no siguin publicades estiguin escrites en català.

També és requisit indispensable que les tesis doctorals s'hagin incorporat al Dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa abans del 31 de desembre de 2012. L'ajuda es podrà sol·licitar fins el 17 de juliol.

Les darreres dades disponibles assenyalen que de les 335 tesis defensades el curs passat, només el 18% va ser en català.