Els usuaris pagaran pròtesis i transport sanitari no urgent

També s'hauran de pagar els productes dietètics. El reial decret del govern espanyol que publica avui dimartsel BOE ho considera "serveis accessoris"

Els usuaris de la sanitat pública hauran de pagar part de les pròtesis, els productes dietètics i, fins i tot, el transport sanitari no urgent, d'acord amb el decret que publica aquest dimarts el BOE, que considera aquests productes i activitats com "serveis accessoris" subjectes a alguna aportació per part de l'usuari.

El percentatge d'aportació de l'usuari "es regirà per les mateixes normes que regulen la prestació farmacèutica, prenent com a base de càlcul el preu final del producte i sense que s'apliqui cap límit de quantia a aquesta aportació".

Els barems s'estableixen en el reial decret llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions.

Aquestes prestacions –ortoprotètica, productes dietètics i transport sanitari no urgent–, que es dispensen de manera ambulatòria, estaran incloses a la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut.

En la norma, també destaca la modificació de l'article relatiu al desenvolupament dels serveis comuns, entre els quals no s'inclouran tècniques, tecnologies i procediments que no tinguin suficientment provada la seva "contribució a la prevenció, diagnòstic, tractament, rehabilitació i curació de les malalties, conservació o millora de l'esperança de vida, autonomia i eliminació o disminució del dolor i el sofriment".