DE RERUM NATURA

Un país que confia en la seva ciència

Espanya destaca en el grup de països amb major confiança i credibilitat en les ciències: un 93%

La Fundació Wellcome Trust publica cada any el Wellcome Global Monitor, una anàlisi comparativa en 144 països sobre la percepció i la relació de la ciutadania amb el món de les ciències, de la medicina i de la salut, elaborat amb la col·laboració de l’acreditat institut d’opinió Gallup. Es tracta d’un dels estudis més amplis i detallats sobre aquesta qüestió.

Espanya destaca en el grup de països amb major confiança i credibilitat en les ciències: un 93% de la ciutadania en té una imatge positiva, ja sigui alta (39%) o mitjana (54%). Només un 6% es defineix com a poc procliu a acceptar que les ciències ens aporten de manera significativa coneixement, benestar i desenvolupament. L’1% restant no es defineix.

En l’àmbit de la confiança en la medicina i la salut, Espanya també s’acosta a nivells universals d’acceptació. A Noruega, Dinamarca, Espanya, Finlàndia i Islàndia, la percepció positiva és del 97% o superior.

L’informe assenyala que el nivell de confiança d’un país en metges o infermeres té una relació directa amb els resultats nacionals reals de salut, particularment amb l’expectativa de vida de la població. Si hi ha confiança de la població, millora la salut global.

Si això segueix sent així -altres enquestes nacionals i internacionals ho confirmen- tot i les dràstiques retallades que la nostra societat ha patit els últims anys en aquests àmbits de recerca i servei, no hi ha dubte que cal adjudicar-ho a l’alt nivell de les prestacions que duen a terme els professionals d’aquestes àrees. Òbviament, això no és mèrit de la classe política, que no aconsegueix aprovar pressupostos actualitzats ni a nivell estatal ni autonòmic i que només impulsa retallades any rere any. Els polítics, amb la seva inoperància, remen a favor de la degradació de la investigació científica i l’assistència mèdica.

Blogs de ciència

this_image_alt

Despedida