CAPS I PUNTES

La placeta dels sords

"La capital catalana va ser una de les primeres d’Europa a dedicar pressupost públic a l’educació de les persones amb limitacions sensorials"

A la placeta de Carles Pi i Sunyer hi havia hagut el convent de Sant Gaietà, que va acollir l’Escola Municipal de Sordmuts. / R. MOSULL