Psicofàrmacs darrere de l’alzheimer

La meitat de les persones adultes prenen benzodiazepines per combatre l'ansietat i els problemes del son

La meitat de les persones adultes prenen benzodiazepines per combatre l’ansietat i els problemes del son. Aquesta setmana un nou treball que acaba de publicar The British Medical Journal (BMJ) relaciona aquest tractament a llarg termini amb la malaltia d’Alzheimer. Apunten que aquests fàrmacs incrementen entre un 43% i un 51% el risc de patir la malaltia. Per posar remei a aquesta relació perversa, en el seu estudi els investigadors, que pertanyen a centres de recerca de la Universitat de Bordeus (França) i de la Universitat de Mont-real (Canadà), apunten que la teràpia ha de “complir amb les directrius de bones pràctiques i ser tan curta com sigui possible”. Actualment, l’Alzheimer afecta uns 36 milions de persones a tot el món i és la causa principal de dependència. Com que no té cura, molts dels esforços de la recerca se centren a buscar les causes per prevenir-ne l’aparició. Alguns estudis anteriors ja havien apuntat a la relació de la malaltia amb aquests psicofàrmacs.

Actuar per prevenir

Els autors del treball reconeixen la vàlua terapèutica de les benzodiazepines. Reconeixen que són una eina útil en el tractament dels trastorns de l’ansietat i l’insomni que les persones de més de 66 anys pateixen a causa d’altres problemes de salut i situacions personals pròpies de l’edat, com ara la soledat. Ara bé, també demanen actuacions concretes davant l’augment en el consum d’aquests fàrmacs i la necessitat de trobar-hi alternatives. “El tractament injustificat a llarg termini d’aquests medicaments ha de ser considerat un problema de salut pública”, adverteix en un comunicat Sophie Billioti de Gage, una de les expertes de la Universitat de Bordeus que ha participat en l’estudi. Els autors reconeixen, però, que tot i que es detecta clarament més risc de demència en els usuaris de benzodiazepines, el mecanisme biològic que ho provoca encara no està clar.

Els científics han estat analitzant la relació entre el risc de malaltia i l’exposició als fàrmacs en una mostra de 38.000 persones sanes i malaltes durant sis anys. També han detectat una possible correlació amb la dosi. Van utilitzar les bases de dades del programa d’assegurances de salut al Quebec (RAMQ, per les sigles en anglès), de persones de més de 66 anys. Els investigadors van identificar els que van desenvolupar Alzheimer, fins a configurar una mostra de més de 1.700 persones d’edat avançada que vivien a la ciutat canadenca i havien estat prescrits amb benzodiazepines. Després, els experts van analitzar cada cas.

Els resultats mostren que l’ús de benzodiazepines durant tres mesos o més s’associa amb un risc superior (fins a un 51%) de patir la malaltia d’Alzheimer. Per contra, no van trobar-hi cap associació en els usuaris que havien estat prenent aquests medicaments durant menys de tres mesos.

En les conclusions del treball, els investigadors emfatitzen la necessitat de continuar els estudis amb models animals perquè queda pendent de descriure el mecanisme biològic que hi ha al darrere de l’augment de risc. De fet, també és conegut que el consum de benzodiazepines afecta, encara que sigui temporalment, la memòria.

Més continguts de