Una història de bellesa i mort

RAFAEL ARGULLOL
RAFAEL ARGULLOL Escriptor i professor d'humanitats a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Cada art lluita contra els seus límits. La literatura vol ser musical, pictòrica; la música vol ser cromàtica, narrativa. Per la seva banda, la pintura ha buscat sempre anar més enllà de la pintura. Això es percep nítidament al Renaixement, quan la pintura europea es reinventa. Per escapar-se de la bidimensionalitat es proposa la construcció en perspectiva; per conquerir el moviment s’experimenta amb les línies i la llum. Però el tercer repte de la pintura en la temptativa de fugir dels seus límits és, potser, el més difícil. ¿La pintura pot anar més enllà de la consagració d’un instant? ¿Pot narrar una història?

Els frescos de les catedrals gòtiques i renaixentistes són testimonis dels múltiples esforços dels pintors per explicar històries a través dels cicles. No obstant això, el desafiament és narrar una història d’un sol cop, en una única escena. Com en molts altres aspectes de la pintura Masaccio és l’artista revolucionari que ho realitza al Tribut de la moneda, a Florència. Molt a prop d’aquesta ciutat, a Prato, i més concretament a la seva catedral, hi ha una de les joies d’aquesta recerca. Es tracta d’ El banquet al Palau d’Herodes, pintat per Fra Filippo Lippi cap al 1462.

Lippi, decisiu en l’evolució de la pintura del Renaixement, participa de la fascinació de l’art occidental per la dansa de Salomé que culminarà amb la decapitació de sant Joan Baptista, una història de bellesa i mort que periòdicament es reencarna també a la literatura i a la música. El fresc de Filippo Lippi és d’una riquesa compositiva extraordinària, tant pel domini de la perspectiva com per la disposició dinàmica de les figures. Però el que és més singular és la síntesi narrativa aconseguida: en una única localització, en un mateix escenari, Salomé dansa davant de l’enlluernat Herodes i tot seguit ofereix el cap tallat del Baptista a la seva mare. De la mà de Fra Filippo Lippi, com abans de la de Masaccio, la pintura és capaç de transgredir les seves pròpies fronteres.

Més continguts de