Publicitat
Publicitat

Les 15 abreviatures per sobreviure a Twitter

'RT', 'TT' i 'TL' són termes habituals en el llenguatge dels tuitaires. La majoria provenen de l'anglès

Twitter s'està consolidant com una de les plataformes de comunicació online, i el nombre d'usuaris que l'utilitzen es multiplica de manera exponencial dia rere dia. No obstant això, són molts els internautes que encara no estan familiaritzats del tot amb la terminologia més habitual dels tuitaires, basada en abreviatures que intenten reduir el nombre de caràcters utilitzats, restringit a 140 a cada piulada. La pàgina web manualdeestilo.com fa un recull de les 30 abreviatures més populars. Nosaltres en destaquem 15:

Abreviatures relacionades amb l'eina:

RT: retweet. Reenviar un tuit (missatge de Twitter).

MT: modified tweet [tuit modificat]. L'usuari indica que ha introduït algun canvi en un tuit original d'un altre internauta.

PRT: partial retweet. La piulada que s'envia és una versió escurçada d'un altre tuit.

DM: direct message. Missatge directe que un usuari envia a un altre usuari. Col·locant una 'D' a l'inici del tuit seguit del nom de l'usuari sense l'@, el tuit s'envia al destinatari sense que els altres internautes el puguin veure.

@: Col·locat al davant d'un nom d'usuari, envia un tuit directe a un internauta en concret, visible tant pels seguidors de l'emissor com del receptor.

TT: trending topic [tema del moment]. Indica els termes més comentats pels usuaris a cada moment. Poden ser paraules soles, grups de paraules o hashtags [etiquetes], que s'indiquen amb el símbol '#'.

TL: timeline [cronologia]. Fa referència a la pantalla principal de Twitter, on van apareixent les piulades de les persones que segueix cada usuari.


Abreviatures de cortesia utilitzada en els tuits:

CC: carbon copy. Col·locat davant del nom d'un usuari ('cc @usuaridestí) assegura que el tuit apareixi a la llista de mencions d'aquest internauta.

EN: e nglish. Apareix entre parèntesis davant dels enllaços i indica que el contingut al qual es dirigeix és en anglès.

FF: follow friday. Una tradició entre els tuitaires més compromesos i consolidats és suggerir recomanacions de persones per seguir cada divendres. ('FF @nomusuari').

♺: La icona de reciclatge s'utilitza com a sinònim de retuit.

Via: Cita l'usuari de qui s'ha extret una informació en concret i se sol col·locar al final de la piulada ('via @nomusuari').


Abreviatures d'expressions habituals en els missatges:

FYI: for your information [per a la teva/vostra informació].

LOL: laughing out loud. Expressió utilitzada per indicar una cosa graciosa o que fa riure molt .

WTF: what the fuck. Abreviatura utilitzada per expressar una cosa inesperada, sorprenent o curiosa.

Etiquetes

Més continguts de