La mort de Benet XVI

L'ex papa Benet XVI quan estava en actiu.