Televisió

Una botiga d'electrodomèstics

Tota la informació i les darreres novetats sobre el món de la televisió, amb una especial atenció a TV3.