El TSJIB rebutja el recurs del PSIB contra taxes de terrasses i fems de Cort

El recurs del PSIB es va dirigir contra l'acord adoptat pel ple municipal sobre aquestes dues ordenances

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs que van plantejar els regidors socialistes a l'Ajuntament de Palma contra les ordenances fiscals que regulen les taxes d'ocupació de via pública amb terrasses i de tractament de fems aprovades el 2012.

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB ha desestimat el recurs del grup socialista i ha declarat "conforme a dret" la resolució municipal per la qual es van aprovar definitivament les modificacions de les ordenances de regulació de les taxes d'ocupació de terrenys d'ús públic i de tractament de residus sòlids urbans.

El recurs del PSIB es va dirigir contra l'acord adoptat pel ple municipal sobre aquestes dues ordenances fiscals el 22 de desembre de 2011 i reclamava que fos anul·lat.

En el cas de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires i altres elements per extensió d'activitat, els socialistes al·legaven que amb el canvi en l'ordenança es va modificar la manera de calcular el còmput d'aquesta taxa i l'import augmentava considerablement.

També van al·legar que es va incomplir l'obligació d'insuficiència financera que justificàs la modificació.

La sentència assenyala que la Sala Contenciosa Administrativa no ha pogut apreciar els defectes o l'increment adduïts pels recurrents.

Pel que fa a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de tractament de residus, els regidors del PSIB al·legaven que amb el canvi aprovat per Cort la tarifa va augmentar una mitjana ponderada del 3%, malgrat que el Consell de Mallorca, que és l'entitat que presta el servei, va acordar reduir la taxa un 0,02% durant l'exercici 2012.

Segons la sala del TSJIB, els edils socialistes "volen fer veure que el servei no és deficitari, sinó que fins i tot hi hauria superàvit, però les seves explicacions no són convincents".

Assenyala el tribunal que l'ordenança es fixa mitjançant una previsió de cost real, que té en compte el cost del servei però inclou també el deute que l'administració mantenia amb la concessionària.

Segons la sentència, la factura que va remetre la concessionària Tirme a l'Ajuntament de Palma va passar de 2011 a 2012 de més de 24 a més de 25 milions i, a més, en els dos exercicis econòmics anteriors el saldo havia estat negatiu per al municipi, la qual cosa va generar un dèficit que havia de restaurar o rehabilitar.

"La travessia per recuperar l'equilibri financer no és ni curta, ni segura, ni senzilla, però és un recorregut ineludible jurídicament i adherit a la lògica", assenyala el tribunal.

D'altra banda, la Sala Contenciósa Administrativa critica en la sentència que els demandants no van concretar adequadament les seves pretensions en el recurs, més enllà de demanar que les modificacions realitzades en les dues ordenances fossin anul·lades.

El + vist

El + comentat