Enbreu

Menys transfusions en operacions de pròtesi de genoll i maluc

Els serveis d’anestesiologia i de cirurgia ortopèdica i traumatologia de l’Hospital Santa Maria han reduït un 80% les transfusions de sang en operacions de pròtesi de genoll i de maluc gràcies a un programa únic a Lleida, que va començar el 2014 amb l’objectiu de millorar la recuperació del pacient, tot minimitzant l’impacte de la cirurgia, ja que les transfusions de sang poden augmentar les complicacions postoperatòries.

Aquest hospital practica de mitjana unes 400 cirurgies protètiques de genoll i maluc anuals, la majoria en pacients d’edat avançada amb artrosi.