El Tribunal Superior sobre l'aplicació del TIL: "El fi no justifica els mitjans"

La Sala Contenciosa Administrativa recorda que el decret del Govern no ha respectat els procediments ni ha escoltat la comunitat educativa

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, que ha acordat la suspensió cautelar de la implantació del TIL, conclou que el Govern no va respectar els procediments que pertoquen per posar en marxa una mesura tan important i que suposa un nou model educatiu.

El Tribunal afirma que no es va incloure un calendari complet i motivat de la implantació del model de trilingüisme, sinó que es fa ver in extremis i sense el procediment conforme a dret, tot i que el Govern estava advertit que ho havia de fer. Aquesta mancança, en opinió dels magistrats, va impedir que professors, pares i alumnes poguessin estudiar i emetre la seva opinió respecte de l'aplicació del decret, conegut com a TIL.

"El fi no justifica els mitjans en un estat de dret", afirmen els magistrats, que recorden a l'equip de José Ramón Bauzá que cal respectar els principis de legalitat i jerarquia normativa, i que cal vetlar no sols pel contingut normatiu de les disposicions que es fan, sinó també, i amb la mateixa cura, "pel procés d'elaboració".

És en aquest procediment, que no ha permès a la comunitat educativa participar i opinar sobre la implantació, en el qual es basa el TSJIB per emetre la seva resolució que suspèn la implantació del decret de Tractament Integrat de Llengües.

El Tribunal afirma també que és molt conscient que suspendre cautelarment la norma provoca perjudicis a la comunitat educativa per la proximitat del curs, però que "majors i més greus serien els mals si es manté l'aplicació de l'annex (calendari d'implantació) que té aparença de nul·litat", ja que significaria un trencament dels pilars de l'estat de dret.

Per tots aquests motius, la Sala estima la petició d'UGT i de l'STEI-i, en dues interlocutòries diferents, ja que es tracta de dos recursos, i suspèn cautelarment l'aplicació del TIL.

Dels cinc magistrats que formen la Sala que ha resolt ambdós recursos, presidida per Gabriel Fiol, un, Fernando Socías, ha emès un vot particular contrari a la suspensió.