Balears es manté com una de les comunitats amb pitjors salaris de l'Estat

Els treballadors illencs cobren 1.761 euros bruts mensuals, 100 euros menys que la mitjana estatal i molt lluny dels més de 2.100 que cobren madrilenys, bascs i navarresos

Balears és de les comunitats autònomes espanyoles on pitjors salaris es paguen. Amb 1.761 euros bruts per treballador illenc, només Múrcia, Canàries, Andalusia, Extremadura i el País Valencià paguen pitjor els seus assalariats. La mitjana estatal es troba, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en 1.869 euros i, per tant, cada treballador de les Illes cobra de mitjana 100 euros menys que el que reben els seus homònims estatals de mitjana.

Les comunitats on els treballadors tenen un salari més alt, com ja és habitual, són Madrid, País Basc i Navarra, totes elles amb salaris mitjans bruts superiors als 2.100 euros. Entre un madrileny i un balear hi ha 400 euros bruts de diferència salarial cada mes.

L'INE també mesura la concentració de persones amb remuneracions elevades. Les majors concentracions de salaris alts es van observar al País Basc (42,4% d'assalariats amb sous per sobre de 2.159,4 euros mensuals ) ,a la  Comunitat Foral de Navarra (40,2 %) i a la  Comunitat de Madrid ( 39,5% ) . Mentre que les  Canàries ( 20,9% ) , la  Regió de Múrcia ( 21,0% ) i les Illes Balears ( 21,7% ) van ser les comunitats menys representades en aquest tram de salaris .

Treballadors públics

Si un temps semblava que l'empresa privada pagava millor de mitjana que l'administració pública, les dades recopilades per l'INE demostren que és el sector públic, amb un salari mitjà de 2.530 euros bruts, el que millor paga, amb diferència, els seus empleats, ja que el sou mitjà de l'empresa privada a Espanya és de 1.691 euros.

No només això, sinó que tot i el discurs oficial de reduir la importància del sector públic instrumental, empreses i organismes que solen contractar els seus treballadors sense cap tipus d'oposició ni procediment veritablement transparent, resulta que l es empreses públiques han estat les que més han incrementat la proporció de treballadors en el segment  més alt de salaris en el període 2011-2013.

Pel que fa a la qualitat de l'ocupació, el major pes dels treballadors amb estudis superiors ( el 66,1 % dels assalariats del sector públic titulació superior , mentre que en el sector privat el percentatge és del 37,2 ) , la menor proporció de l'ocupació a temps parcial ( 6,8% enfront del 20,6% en el sector privat ) i la major antiguitat ( només el 16,8 % dels assalariats del sector públic és al seu lloc menys de 5 anys mentre que el 49,4 % té 15 o més anys d'antiguitat ), el sector públic és sens dubte el que millor acull els seus empleats, mentre que en el sector privat les xifres de treballadors amb més de 15 anys d'antiguitat són el 19,3% .

Entre els treballadors  públics hi ha diferències  salarials en funció del tipus de l' administració . Així , la de comunitat autònoma és la més representada en el nivell de  remuneració més alt ( superior a 2.159,4 euros ) , l'administració central és la que major percentatge de treballadors en el tram mitjà (de 1.217-2.159
euros ) i la local és la més representada en el tram salarial inferior a 1.217,4 euros .

Més continguts de