MÚSICA

Un informàtic menorquí diu que Bach no va compondre cinc dels seus preludis

Antoni Tudurí ha fet un sistema que permet identificar l'autor d'obres musicals anònimes o dubtoses

El violinista i enginyer informàtic de la Universitat de les Illes Balears Antoni Tudurí ha desenvolupat un sistema informàtic que comprova l'autoria de composicions musicals. Amb aquest mètode, a la seva tesi doctoral assegura que cinc dels vuit preludis de Bach pertanyen a Johann Ludwig Krebs, alumne de Leipzig. Tudurí afirma: "són obres atribuïdes a Bach sobre les que musicòlegs ja dubtaven de la seva autoria. El resultat de l'aplicació del mètode que he desenvolupat és concloent". L'objectiu del sistema és aclarir dubtes sobre obres anònimes o dubtoses.

El sistema compara partitures musicals i estableix relacions de similitud que reconeixen el veritable autor. Identifica un patró compositiu dels possibles autors i és capaç de classificar les peces musicals en les seves veritables èpoques i estils, segons explica l'enginyer. És així com el sistema afirma que algunes composicions de Bach no són seves i que Domenico Scarlatti va pertànyer al Classicisme i no pas al Barroc, tal i com es cataloga avui en dia.

L'estudi parteix de què en les partitures dels músics es troben els elements objectius que diferencien l'estil al qual pertanyen. Segons els intervals melòdics que s'utilitzen en la composició i la durada de les figures musicals -blanques, negres, corxeres- el sistema simula a gran velocitat un procés d'evolució que classifica les peces musicals de compositors.

Tudurí ha afirmat que el programa informàtic podria tenir un interès comercial perquè "hi ha molts diners en joc". El sistema esdevé mecanisme de control científic i font de valor perquè permet descobrir l'autoria de partitures desconegudes.

La recerca, dirigida pel doctor Bartomeu Serra Cifre, ha estat publicada en la revista Journal of Music i Technology & Education.