EDUCACIÓ

El Govern aprova una pujada del 5% de les taxes universitàries

El crèdit pot costar dels 12,59 euros als 210, segons els estudis, el nivell i les vegades que s'hagi cursat l'assignatura

Les matrícules de la Universitat de les Illes Balears pujaran un 5% de mitjana per al proper curs. El Consell de Govern ha aprovat avui l'actualització dels preus de les matrícules dels ensenyaments oficials de la UIB. Les noves quantitats es calculen segons el nombre de crèdits assignats i tenint en compte el nivell d'experimentalitat dels estudis. La portaveu de l'Executiu, Núria Riera, ha justificat que la pujada de preus no és proporcionalment superior a l'aplicada per altres comunitats autònomes, perquè s'aprofita per actualitzar taxes que no s'havien revisat.

Amb el nou decret aprovat, els preus de les matrícules per a diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria i llicenciatura oscil·len entre els 12,59 euros per crèdit d'una primera matrícula en una assignatura de nivell 1 d'experimentalitat, com Filologia Catalana, i els 117,87 d'una quarta matrícula en una assignatura de nivell sis d'experimentalitat, com Fisioteràpia i Infermeria. Per als estudis de grau, oscil·len entre els 12,88 per a primera matriculació en Dret, per exemple, i els 138,79 d'una quarta matrícula d'Enginyeria d'Edificació. Pel que fa als màsters, van dels 27,10 euros per crèdit als 54,17.

La norma també fixa els preus de tutela acadèmica en ensenyaments de doctorat, que van de 65,27 euros per any a 210. Els preus públics per la prestació d'altres serveis relatius a la matrícula als ensenyaments de la UIB oscil·len entre els 4,61 euros per la incorporació a l'expedient acadèmics de crèdits reconeguts per correspondència amb cicles formatius de grau superior, i els 46,76 euros per la preparació de plans d'estudis a fi de convalidar-los. Els altres serveis de la UIB aniran des dels 11,42 euros del servei de compulsa de documents fins als 239,11 que costarà el títol de doctorat. Finalment, els programes d'experimentalitat emmarcats dins els serveis acadèmics dels estudis de doctorat a les Illes tindran un cost per crèdit d'entre 33,30 euros i 57,60 euros.