Avançaments

Comentaris 0

AVANÇAMENT

Gala Serrano: “Veiem nens que els queda un dol patològic de no haver-se pogut acomiadar del pare o la mare malalts”

Antoni Bassas entrevista Gala Serrano i Daniel Toro, cap assistencial del servei de cures pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i psicòleg de la unitat de cures pal·liatives pediàtriques de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

Serrano i Toro coincideixen a subratllar la falta de formació dels professionals sanitaris per poder afrontar de millor manera el procés de dol dels pacients i familiars.

Desplegar contenidos

Més Avançaments