Claus del Bassas

Comentaris 0

LES CLAUS DEL VESPRE

Dilluns hi haurà el canvi de fases sol·licitat pel Govern, i revetlles de Sant Joan privades de màxim 20 persones i públiques, a l’aire lliure, de fins a 800: les claus del vespre amb Antoni Bassas (05/06/2020)

Més Claus del Bassas