El radar

Comentaris 1

Així respondrà el nou iPhone 4S a les instruccions de veu

La nova funció Siri permetrà donar instruccions amb la veu al telèfon. L'aplicació utilitza tecnologia de processament del llenguatge natural que, entre altres accions, dota el dispositiu de capacitat per respondre preguntes, fer recomanacions i executar l'ampli llistat d'instruccions que contempla l'aplicació.

Desplegar contenidos

Més El radar

PUBLICITAT