El radar

Comentaris 37

Discurs íntegre de Puyal, a la gala del Català de l'Any

Més El radar