El radar

Comentaris 0

'The Guardian' i el futur del periodisme: com s'ha de cobrir al segle XXI la història dels 3 porquets (revisada)?

És un anunci, però també hi ha molt de reflexió sobre el futur del periodisme. El diari britànic 'The Guardian' revisa el conte dels tres porquets per promocionar els seus plans de futur. En aquest vídeo, el rotatiu converteix aquesta història tradicional el tradicional, explicada amb un altre punt de vista –canvia els bons i els dolents– per donar fer saber als seus lectors que vol convertir la interacció en un pilar fonamental de la informació. Aquest nou tipus de periodisme, que la publicació qualifica d'' open journalism', serà la forma de produir informació que 'The Guardian' farà servir en tots els seus suports: paper, tauletes, mòbil i web. En aquesta nova visió, molts usuaris intervenen en la redacció de la història dels tres porquets... capgirada.

Desplegar contenidos

Més El radar