ALARÓ

Alaró treu doblers a turisme i joves per pagar el conveni de s’Olivaret

El ple aprova una modificació de crèdit de 81.000 euros

L’Ajuntament d’Alaró aprovà divendres una modificació en el pressupost per fer front als 81.213 que ha d’abonar al propietari de la finca de Son Puig, amb el qual ha incomplit un conveni signat el 1992 relatiu a l’abocador de s’Olivaret. Per fer front a aquesta despesa, el Consistori ha hagut de treure doblers d’altres partides del pressupost municipal, com de dinamització juvenil, promoció turística o asfaltatge de carrers.

L’oposició (PSOE i PSM) criticà la mesura. “No estam d’acord que es llevin recursos a partides tan importants”, digué Mateu Marcús, portaveu dels nacionalistes. Els dos partits rebutgen que no s’hagin restat més doblers a la partida de millora dels carrers, de la qual s’hi destinen 34.000 euros, tot i que encara en queden 32.000 més a la caixa, apuntà Marcús. A aquests s’hi han de sumar els 280.000 que el Consell ha atorgat mitjançant les subvencions del Pla d’Obres i Serveis de 2014. El batle del municipi, Joan Simonet (PP), defensà la decisió dient que no es podien treure més doblers de la partida municipal.

Les partides que s’han vist afectades per aquesta modificació de crèdit són, també, la reforma dels banys del poliesportiu, pressupostada en 12.000 euros, la compra d’un remolc per a Proteccó Civil, 9.500 € d’ordenació i promoció turística i 5.000 € de dinamització juvenil.

Amb el pagament d’aquesta suma al veí de la finca de Son Puig, l’Ajuntament compleix part de la sentència del Tribunal Suprem, que n’ha ratificat una altra del 2010 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per segellar l’abocador de s’Olivaret. La justícia confirma que l’Ajuntament l’ha de regenerar i complir així amb el conveni signat l’any 1992, que incloïa el pagament de 26.000 € al propietari. Al cap de 12 anys, aquests doblers s’han multiplicat a causa de les penalitzacions i els interessos. Marcús criticà que el Consistori hagi anat fent recursos judicials “sense fonament jurídic” en lloc de pagar el deute. “Al final ens ha sortit tot molt més car”, apuntà. A aquesta despesa s’hi han d’afegir 4000 € de les despeses judicials.

Pel que fa a la regeneració de l’abocador, el primer edil informà que en un termini de 10 dies pot estar enllestit el projecte que està elaborant la Conselleria de Medi Ambient. Aquest estaria pressupostat en 900.000 €, una xifra molt inferior als càlculs inicials, que preveien una despesa de més d’11 milions d’euros, una quantitat tres vegades major que el pressupost municipal

El ple de divendres també serví per iniciar l’adaptació de les Normes Subsidiàries d’Alaró al Pla Territorial. Aquestes han de permetre regular la situació de l’edifici de 14 habitatges construït en el solar de l’antic cine Fantasio.

Més continguts de