Vols passar-nos informació?

L'equip d’investigació de l’ARA busca documents, bases de dades, testimonis, vídeos i àudios que puguin convertir-se en una prova o indici d’una pràctica il·lícita o poc ètica i que sigui d’interès públic.

Compromís

Gràcies a la independència que té el projecte, l’ARA es compromet a publicar les informacions que siguin importants per a la nostra societat, defugint els rumors i les especulacions, i que puguin ser confirmades per l'equip d'investigació.

Seguretat

El diari garanteix l’anonimat de la font a través d’una bústia segura que permet protegir-ne la seva identitat. Ni nosaltres mateixos podrem saber qui envia el material. També s’ofereixen altres canals -que no tenen el mateix grau de seguretat- per fer arribar el material.

Interès General

Ha de ser material nou que tingui una gran rellevància pública. Els documents que atemptin contra la privacitat de persones anònimes no s’acceptaran excepte en el cas que serveixin per provar situacions de maltractaments, abusos, violacions o corrupció.

Com ens pots fer arribar el material:

Bústia segura

Sistema més segur i que garanteix al màxim l’anonimat. Es recomana una connexió a través del navegador Tor Browser.

Signal

Sistema de missatgeria mòbil que permet crear una clau per a les converses més confidencials. Totes les comunicacions estan encriptades i no s’emmagatzemen.

Correu postal

Mètode tradicional que permet mantenir l’anonimat del remitent. Recomanem fer l’enviament sense posar remitent.

Correu electrònic

Sistema digital que permet la confidencialitat però no garanteix l’anonimat. Permet encriptar el contingut i els documents adjunts mitjançant la nostra clau PGP.

WhatsApp

Sistema de missatgeria mòbil que no garanteix l’anonimat. Permet encriptar les comunicacions, que poden quedar emmagatzemades.

Telèfon

Mètode tradicional més ràpid. Es pot trucar amb número ocult.