Presons: la protesta dels funcionaris

En defensa del model penitenciari català

imatge_autor_120x120 copy 2
Albert Batlle i Bastardas, Ester Capella i Farré, Ignasi Garcia i Clavel, Francesc Jiménez Gusi, Maria Jesús Martínez i Enciso, Paula Montero i Brasero, Carles Mundó i Blanch, Ramon Parés i Gallés, Miquel Trepat i Celis i Josep M. Vallès i Casadevall
18

Catalunya i la immigració