Publicitat
Publicitat

Vols anunciar-te a l’ARA? Contacta amb nosaltres

Si voleu anunciar-vos a l’edició impresa o a les edicions digitals de l’ARA, podeu contactar amb:

BARCELONA

Sergi Germán
Director comercial de l'ARA

Diputació, 119
08015 (Barcelona)
Telèfons: 93 202 9595 / 639 729 178
sgerman@ara.cat

MADRID

Ignacio Monar
Delivery Media

C/ Bolívar, 17. Portal C. 3º-A
28045 (Madrid)
Telèfons: 91 400 86 18 / 636 493 114
imonar@deliverymedia.es

Podeu consultar les tarifes de les insercions publicitàries.