ARA SÍ / ARA NO

Ara sí: Mateu Martorell

Va ser el fundador de l'Espanya Hoquei Club i encara continua essent-ne l'ànima. Això ha fet que rebi el Cornelius Atticus, la distinció que atorga el Govern de les Illes per reconèixer una vida dedicada al món de l'esport. En el cas de Martorell, en Mateu de Can Vinagre, no només és una vida dedicada a l'esport, sinó als seus veïns i a la seva ciutat.

Ara no: Miguel Cardenal

El president del Consell Superior d'Esports ha provocat un cisma en el món de l'esport aficionat en voler que tots els treballadors voluntaris dels clubs i les associacions esportives regularitzin la seva situació laboral. Amb aquesta mesura es posa en perill la supervivència de moltes institucions que fan una gran tasca social.