CAS NÓOS

El fiscal diu que la infanta ha reparat el dany pagant i que no es pot exigir "una contrició"

Pedro Horrach s'adhereix al recurs de Cristina de Borbó contra la decisió de Castro de no rebaixar la fiança de 2,7 milions

El fiscal anticorrupció Pedro Horrach se suma al recurs de la infanta Cristina contra la decisió del jutge Castro de no acceptar la rebaixa de la fiança de 2,7 milions d'euros imposada fins a 587.413 euros. Horrach afirma que per reparar el dany, en aquest cas el lliurament dels fons, la llei no exigeix “cap exigència de contrició o penediment” ni confessió, sinó simplement una actuació que elimina el dany o el disminueix, sense que hi hagi d'influir el comportament “anímic”.

Contràriament al determinat per Castro, Horrach sí que entén que es pot modular la fiança civil a la infanta per l'atenuant de reparació del dany (pel lliurament dels 587.000 euros), perquè Cristina de Borbó just està acusada com a cooperadora (no com autora directa) i també perquè es pot fer un càlcul probable de l'eventual quantia a pagar partint del que ha passat en aquesta comunitat autònoma en altres casos similars ja jutjats, en els quals la xifra de la pena multa imposada mai superà allò defraudat, com en els casos TUI, Ana Torroja, Platja Sol, Hore..., de manera que la fiança lliurada per la infanta seria ajustada.

El fiscal també recorda que, en altres casos de corrupció, s'ha tingut en compte igualment l'atenuant prevista per als cooperadors i inductors en els delictes especials –que entén que s'hauria d'aplicar també a la infanta–, i esmenta els casos Scala, Turisme Jove, Funerària, Voltor, Andratx i alguna de les peces del Palma Arena, de manera que, segons el fiscal, es pot quantificar la probable responsabilitat. Explica que s'ha d'operar amb proporcionalitat i que, quan a una persona no se li atribueix directament el retret penal (el qui hauria defraudat a Hisenda amb els IRPF de 2007 i 2008 seria Urdangarin), sinó que just és partícip (la infanta per ser sòcia d'Aizoon), no es poden equiparar les conductes.

Per la fiscalia, no es pot oblidar tampoc que ni el ministeri públic ni l'Agència Tributària (la part perjudicada pels dos delictes fiscals atribuïts a Urdangarin com autor i a la infanta com a cooperadora) acusen la infanta i que, a més a més, s'ha lliurat, abans de l'obertura de judici oral, una quantitat més que suficient per cobrir les eventuals responsabilitats econòmiques.

En opinió del fiscal, l'acusació popular (que exerceix Manos Limpias i que acusa la infanta) no està legitimada per reclamar la reparació civil, que just poden exigir -explica- el fiscal o l'acusació particular, la part perjudicada.

Si bé és cert -admet el fiscal- que el jutge Castro fixa la fiança basant-se en la pena de multa que reclama Manos Limpias, Horrach apunta que la modulació de la multa té com a límit la quantia exigida pel perjudicat (Hisenda) a Cristina de Borbó en concepte de responsabilitat civil com a partícip a títol lucratiu del presumpte frau fiscal del seu cònjuge: 168.511, 875 euros.

Per això, segons el fiscal la quantia de la fiança s'ha de limitar.

Més continguts de