El Consell Consultiu diu que la llei de símbols de Bauzá atempta contra la llibertat d'expressió

Ha emès un dictamen on afirma que l'avantprojecte del Govern vulnera la constitució

El Consell Consultiu de les Illes Balears ha emès un dictamen on diu que l'Avantprojecte de Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears "atempta contra el dret a la llibertat d'expressió que, amb rang de dret fonamental, reconeix i protegeix l'article 20.1 de la constitució espanyola". En concret, es refereix a l'article 4.3 de l'avantprojecte del Govern -el més criticat per la societat civil- que diu que, en edificis públics, "la utilització o col·locació" de qualsevol símbol que no fossin els oficials "només es permet si és autoritzat prèviament per la conselleria competent".

El Consell Consultiu -un organisme independent però que depèn del Govern i que presideix el reconegut magistrat Rafel Perera- afirma que no és "legítim ni admissible" que s'exigeixi una "autorització prèvia" de la conselleria corresponent. Per això proposa un text alternatiu un es digui que "queden expressament prohibits aquells símbols que impliquin la vulneració de drets i valors constitucionals o lesionin drets fonamentals".

Tot i amb això, el vot particular, signat per cinc consellers del Consell Consultiu, encara és més dur. Com la resta del consell rebutgen l'article 4.3, però també discrepen del text alternatiu proposat pels seus companys. Afirmen que el dictamen hauria de ser "totalment desfavorable a l'Avantprojecte de Llei". "En la nostra opinió, aquesta alternativa tampoc no és ajustada a dret en la mesura que es refereix a uns símbols que no es concreten -ni tampoc s'especifica qui o com s'haurien de determinar-, encara més quan l'incompliment de les obligacions previstes en la llei -és a dir, la utilització de símbols prohibits o no permesos- va acompanyada d'un règim sancionador i la tipificació de noves infraccions", afirmen els autors del vot particular.

El + vist

El + comentat