Balears, tercera comunitat que destina menys doblers a dependència

Al darrer any hi ha hagut 11.558 persones ateses per dependència a les Illes, per a les quals s'ha destinat 76,8 milions d'euros

Balears és la tercera comunitat autònoma que menys recursos econòmics destina a dependència, amb 66,6 euros per habitant i any, mentre que la mitjana estatal és de 104,49 euros, només per damunt de Canàries (39,4 euros), València (57,95) i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla (49,06).

La dada és una de les conclusions del XV Dictamen de l'Observatori Estatal per a la Dependència, que indica que Castella i Lleó, Cantàbria i el País Basc se situen al capdavant com les regions amb major percentatge de persones ateses sobre el total de la població, mentre que el País Valencià, les Balears i les Canàries estan a la coa.

El cost global del Servei d'Atenció a la Dependència a Balears ha estat de 76.857.997,19 euros el 2014. La despesa pública anual mitjana destinada a dependència a Balears ha evolucionat des dels 28,47 euros per persona i any de 2009, els 51,06 de 2010, els 62,98 euros de 2011, els 59,41 euros el 2012, els 56,52 euros el 2013 i els 60,6 euros de 2014. Sempre s'ha mantingut per sota de la mitjana anual.

Les persones amb dret a prestació per dependència s'han situat en 13.274 a 30 de juny de 2015, un 8,45% menys que l'any passat en la mateixa data. En l'últim any (entre juny de 2014 i juny de 2015) hi ha hagut 11.558 persones ateses per dependència a Balears (un 0,26% més), mentre que la xifra de sol·licitants s'ha situat en 23.949 (un 2,26% menys que l'any anterior) i la de persones valorades, en 22.251, que són 1.207 menys que l'any passat (un 5,15% menys). Els serveis lliurats han estat 3.737, un 7,85% més que l'any anterior.

La distribució per tipus dels Programes Individuals d'Atenció de Balears indica que el 67,7% dels beneficiaris percep prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar, un 17,6% disposa de plaça en residència, un 8,2% en centre de dia i un 5,4% prestacions econòmiques vinculades al servei de residència.

Estancament en el nombre de persones ateses

L'informe indica que en l'últim any hi ha hagut un estancament en el nombre de persones ateses, ja que fins al 30 de juny de 2015 han estat 11.558, solament un 0,26% més que la mateixa data de 2014. L'evolució de les persones ateses per dependència a Balears en els cinc darrers anys indica que el juny de 2011 eren 10.043 persones, l'any següent la xifra va descendir a 9.927, el 2013 eren 9.884, el 2014 eren 11.528 i aquest any assoleix les 11.558.

L'estudi detalla que l'any transcorregut s'ha reduït sensiblement la llista d'espera per a les valoracions de dependència a Balears, però ho atribueix "possiblement i en bona mesura a les baixes sense atenció", que han desistit de la sol·licitud. La millora que es va produir l'any anterior a les Illes va ser per increment de les prestacions econòmiques, circumstància que segons l'Observatori "denota que no existeix capacitat per prestar serveis de proximitat".

Més continguts de