La Casa del rei conclou la donació de l'herència de l'empresari menorquí

Després d'haver destinat a la fundació 368.050 euros el procés de traspàs de l'herència de Balada quedarà tancat quan es donin els últims 30.000 euros, com a molt tard el 2016

La Casa del rei ha anunciat aquest dimarts la conclusió del procés de donació a la Fundació Hesperia dels fons que l'empresari menorquí Juan Ignacio Balada va deixar en herència a Felip i Letizia, quan eren Prínceps d'Astúries, i als vuit néts dels Reis Joan Carles i Sofia.

Zarzuela ha informat aquest dimarts del tancament d'aquest procés, amb el qual es compleix la voluntat dels actuals reis de no quedar-se amb cap dels doblers procedents de l'herència rebuda en 2009 de l'inversor i de dedicar aquests fons a fins d'interès social.

Després d'haver destinat a la fundació 368.050 euros, entre ells els 23.454 euros de beneficis fiscals obtinguts per les deduccions en l'IRPF corresponents als ingressos entre 2010 i 2012, el procés de traspàs de l'herència de Balada quedarà tancat quan es donin els últims 30.000 euros, com a molt tard el 2016.

La Casa del rei ha precisat també que Felip i Letizia han satisfet 682.544 euros per complir amb les obligacions de l'impost de successions.

L'empresari i inversor Juan Ignacio Balada Llabrés, mort el 2009, va nomenar hereus de la meitat del seu patrimoni, a parts iguals, als llavors Prínceps i als vuit néts dels Reis Joan Carles i Sofia i va disposar a més que Felip i Letizia constituïssin amb l'altra meitat una fundació d'interès general, el que es va materialitzar en la creació de la Fundació Hesperia.

Pel que fa als vuit néts de Joan Carles i Sofía, la partició dels béns immobles de l'herència els va adjudicar la propietat comuna del domicili de Balada a Ciutadella -que roman buida- i 12.092 euros a cadascun, als quals se sumaven 27.295 euros per cada nét procedents de l'extinció de la societat Adalab.