El GOB reclama una norma específica per protegir les zones humides de Balears

Amb motiu del Dia mundial de les zones humides, el proper 2 de febrer, l'organització ecologista recorda la importància de protegir i millorar els aiguamolls

El GOB ha advocat aquest dijous per l'aprovació d'una norma específica de protecció de les zones humides de Balears, l'estat de conservació de les quals considera "molt millorables".

"En diferents legislatures de governs progressistes es va plantejar l'aprovació d'un decret de zones humides, que finalment no es va aprovar, i que reforçaria la protecció d'aquests ambients ecològicament excepcionals", ha apuntat l'agrupació ecologista.

Amb motiu del Dia mundial de les zones humides, el proper 2 de febrer, el grup ecologista recorda que la Directiva marc de l'aigua obliga a "protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua", i a aplicar les mesures per reduir progressivament la contaminació.

"Recentment el GOB ha recordat la preocupant situació de progressiva pèrdua de qualitat de les aigües del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca, la qual cosa està perjudicant les condicions ecològiques i té conseqüències evidents sobre la fauna", ha indicat en un comunicat.

Segons el GOB, se n'ha d'abordar la protecció i conservació des d'una perspectiva ecològica, regulant a les zones humides altres usos que potser no tenen un impacte directe sobre la qualitat de l'aigua però sí sobre la resta d'elements naturals d'aquestes zones.

"Ens consta que la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca treballa en la modificació del Pla hidrològic aprovat pel PP, per reforçar la protecció de les masses d'aigua"

En opinió del GOB s'ha d'"incorporar la concepció ecològica dels aiguamolls dins aquesta modificació del pla, disposant les actuacions necessàries per a la restauració i conservació dels espais, a l'estil del que es va disposar en el pla aprovat pel Govern progressista el 2011".

Més continguts de