EDITORIAL

La política de Madrid ha obligat a canviar el finançament

No pot ser que el Ministeri d'Hisenda decideixi enviar manco recursos a Balears en funció d'unes previsions de recaptació de l'IVA poc creïbles

Que el sistema de finançament autonòmic perjudica les Illes Balears no és una novetat, però sí que ho és l'ús partidista que fa el govern de l'Estat d'aquest sistema per escatimar recursos a les Illes. Segurament perquè Balears representa poc electoralment o perquè és conegut que no hi ha una reivindicació arrelada de millora del finançament en la societat illenca, el Ministeri d'Hisenda es permet reduir les aportacions econòmiques que fa a la Comunitat Autònoma sense cap criteri objectiu que ho avali.

La reducció de l'aportació de finançament per a 2016, en funció d'una previsió de davallada de la recaptació de l'IVA, n'és el darrer exemple. Malgrat que la previsió més moderada per al 2016 apunta a un creixement econòmic del 3% del PIB i malgrat que en els vuit primers mesos de l'any s'ha incrementat la recaptació de l'IVA per la bonança econòmica, el Ministeri preveu una reducció del 10% en la recaptació d'aquest impost a Balears el 2016. La previsió no passaria de ser una previsió si no fos perquè d'aquesta depèn el gruix de finançament que rebran les Illes el proper any. Només per això, el Govern perdrà 113 milions d'euros respecte de l'any anterior quan hauria d'augmentar molt més els seus ingressos perquè tot fa pensar que la recaptació de l'IVA creixerà. I aquesta minva no se li compensarà fins al 2018.

La situació posa de manifest, una vegada més, la necessitat de modificar el sistema de finançament actual. Primer, perquè és evident que Balears rep manco recursos dels que necessita per mantenir els serveis bàsics que ha de prestar i per garantir que els ciutadans de les Illes rebran una sanitat, una educació o uns serveis socials en igualtat de condicions respecte dels ciutadans de la resta de l'Estat. Segon, perquè no es pot consentir l'arbitrarietat que impera ara en la redistribució de recursos i perquè no pot ser que, pels interessos que sigui, es permeti que el Ministeri d'Hisenda decideixi enviar manco recursos a una comunitat en funció d'unes previsions de recaptació d'imposts que, com a mínim, són poc creïbles. I tercer, perquè no té sentit que els doblers que pertoquen a les Illes no hagin d'arribar fins dos anys després de ser recaptats (ara el sistema es liquida dos anys després), perquè això impedeix que el Govern pugui disposar dels recursos quan realment els necessita.