EDITORIAL

Un pressupost massa condicionat

El mal finançament, el sostre de dèficit i el fort deute deixen poc marge de maniobra al Govern i també a Podem

El projecte de pressuposts que ha aprovat aquest dijous el Govern neix tan condicionat per diversos factors que el marge de maniobra que ha tingut l'Executiu sembla molt limitat, igual com la capacitat que podrà tenir Podem per modificar-lo en la tramitació parlamentària.

El pressupost està limitat, sobre manera, per tres elements clau que controla l'Estat: el finançament, el marge de dèficit i el finançament del deute. El més important és el finançament autonòmic, que fixa el gruix d'ingressos que pressuposta el Govern i que, ja des de fa massa anys, no garanteix la despesa en serveis bàsics de la comunitat. L'infrafinançament que pateix Balears llasta la seva capacitat de despesa.

El segon element que controla Madrid i que condiciona els comptes autonòmics és el marge de dèficit, fixat en el 0,3% del PIB. Val a dir que enguany el sostre era del 0,7% i el Govern preveu tancar l'exercici amb un 1,5% de dèficit. Complir el de l'any vinent, cosa que està obligat a fer, sembla ara per ara un impossible. El problema, a més, és que Madrid té elements de pressió en cas d'incompliment. Força, per exemple, les comunitats a fer plans d'ajust.

Però l'Estat té encara un altre mecanisme de pressió, vinculat al finançament del deute, precisament el tercer element que controla el Govern de l'Estat i que condiciona l'Executiu balear. Actualment, el 60% del deute del Govern el té contret amb l'Estat a través del Fons de liquiditat autonòmic i això, que en el seu moment suposava millores en el finançament del deute, ara crea una dependència encara major de Madrid, que té a les seves mans si estreny un poc més i acaba d'ofegar o amolla un poc. Balears si vol refinançar el deute –o anar més enfora com planteja Podem– ha de negociar amb Madrid.

El problema del deute, però, és sobretot la seva dimensió i, al marge dels responsables locals, aquí també hi té part de responsabilitat l'Estat, que amb l'infrafinançament històric a Balears ha provocat que s'haguessin de tancar exercicis amb dèficit que han generat aquesta situació. Una situació que s'ha anat provocant des de principis de segle XXI, coincidint amb el traspàs de les dues grans competències socials, Educació i Sanitat, que són les que més pes tenen en el pressupost autonòmic i que s'han demostrat mal finançades.

Al condicionant que suposa el mal finançament, el sostre de dèficit i l'elevat deute, se n'hi ha d'afegir encara un altre: el condicionant del programa de govern, que exigeix un increment de la despesa social i l'aplicació d'una reforma fiscal que garanteixi una redistribució més justa dels recursos. I, aparentment, aquest condicionant també es mostra explícitament en el projecte aprovat aquest dijous pel Govern.

El + vist

El + comentat