L’Assemblea posarà més de 55 urnes per votar l’acord

55 centres educatius de Mallorca ja han manifestat a l’Assemblea de Docents la seva voluntat d’acollir una urna i organitzar una mesa per participar en la consulta que sotmetrà a votació l’acord marc negociat amb la Conselleria i que en cas de ser secundat pels docents significaria la sortida definitiva a la vaga indefinida, que a hores d’ara ja només continua convocada per part de l’Assemblea.

Les votacions es duran a terme els dies 14 i 15 d’aquesta setmana i la pregunta, ‘Aproves la darrera proposta d’acord de la Conselleria?’, podrà ser resposta per ‘Sí, és un acord suficient’ o ‘No, és un mal acord’.

Podran participar en el referèndum tots els docents que actualment estan a nòmina de la Conselleria d’Educació i el vot serà nominal i secret. L’assemblea de cada illa desenvoluparà un reglament per definir la manera en què es desenvoluparà la votació, que permeti “que aquesta sigui coherent amb la idiosincràsia del nostre moviment a cada territori insular”, apunten.

El reglament específic per a Mallorca fixa que cada assemblea de centre fixarà l’horari en què es posaran les urnes. A més, per poder constituir una mesa, caldrà que almenys dues persones se’n facin càrrec i que prèviament publicitin el lloc i l’horari de la votació.

Finalment, abans de les 17 h de dia 15 d’octubre, els responsables de cada mesa emplenaran un formulari online i enviaran l’acta de la votació per correu electrònic.

A les 17.30 h, a l’IES Binissalem, els docents d’arreu de l’illa que no hagin pogut votar encara o que formin part de centres en què no s’ han constituït meses ho podran fer fins a les 19 h, hora en què començarà el recompte al mateix IES Binissalem, i el resultat de la votació es farà públic el mateix vespre, tan bon punt hagi acabat l’escrutini.