El Govern publica el concurs per dotar de radioteràpia a Eivissa i Menorca

Les empreses tenen un termini de 20 dies per presentar les ofertes al Servei de Salut de les Illes Balears

El Govern balear ha publicat avui al BOIB l'anunci de licitació del concurs de gestió del servei públic, per concessió, del servei d'oncologia radioteràpica per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera . En l'anunci que s'ha publicat- que ocupa poc més d'un foli - s'informa que el pressupost base de licitació és de 17.483.342,90 euros sense IVA , i que s'adjudicarà per un termini de set anys, prorrogable a deu .

L'anunci es publica amb un retard de tres mesos, ja que en principi el Govern havia assegurat que el concurs es publicaria al gener i que a l'abril es coneixeria el nom de l'empresa guanyadora. De moment, totes les empreses que vulguin oferir aquest servei i estiguin disposades a presentar un projecte, tenen un termini de 20 dies per presentar a les oficines del Servei de Salut de les Illes Balears. En l'anunci del BOIB no es publica cap data ni cap termini en què es coneixeran els guanyadors, sinó que només s'informa que l'empresa escollida serà oportunament advertida per telèfon o fax.

Un servei molt esperat

S'avança una passa més en el llarg camí per portar aquest servei tan demandat per la societat pitiüsa. La instal·lació del servei de radioteràpia farà possible que entre dos-cents i tres-cents pacients siguin atesos en la seva illa de residència, de manera que s'evitarà que hagin de desplaçar-se a Palma per ser tractats. Es preveu que els primers pacients siguin atesos al desembre d'aquest any a l'Hospital Can Misses d'Eivissa i a finals de 2015 a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.

El servei d'oncologia radioteràpica integra un conjunt d'activitats per satisfer integralment les necessitats assistencials en les àrees següents: radioteràpia conformacional tridimensional , radioteràpia guiada per la imatge, radioteràpia amb modulació d'intensitat, radioteràpia estereotàxica intracranial o extracranial i braquiteràpia. D'altra banda, ha d'estar dotat d'un programa de manteniment (accelerador lineal, TAC, sistemes de planificació i simulació virtual, xarxa informàtica, etc.) Autoritzat degudament, a més de verificacions de seguretat i de sistemes que segueixin els protocols dels organismes oficials i de les societats científiques corresponents, com la Societat Espanyola de Física Mèdica, entre d'altres.

El + vist

El + comentat