EIVISSA

Mercadona sí, jaciment arqueològic també

Es construirà un Mercadona al solar de l'Olivera, a Puig d'en Valls, però es conservaran in situ els jaciments arqueològics que s'han trobat

Es construirà un Mercadona al solar de l’Olivera, a Puig d’en Valls, però es conservaran in situ els jaciments arqueològics que s’han trobat al solar de 10.000 metres quadrats, la major part dels quals es mantindran ocults a ulls dels usuaris del supermercat. Tanmateix, s’habilitarà una parcel·la de 1.800 metres quadrats situats a la part nord del jaciment, on es concentren els elements arqueològics més valuosos i significatius, que es museïtzaran i es podran visitar.

Aquesta és la solució aprovada per la Comissió insular d’ordenació del territori i patrimoni historicoartístic (Ciotupha) del Consell Insular d’Eivissa, que va aprovar ahir dematí la proposta de modificació del projecte que va presentar l’empresa Mercadona i que va acceptar les prescripcions de la Ponència Tècnica de Patrimoni, que va considerar que s’havien de conservar les restes arqueològiques que s’hi han trobat.

El promotor empresarial i el Consell ja mantenen converses per a cessió i museïtzació. En el projecte que ara té el Consell a les mans, l’espai museïtzable estaria connectat per la banda nord amb el solar municipal on es troba el molí de l’Olivera, amb la intenció que els dos espais quedin units, es puguin contemplar alhora i, a més, l’accés a l’espai museïtzat es porti a terme de manera independent a l’activitat comercial de l’edifici.

El jaciment del qual es preveu la museïtzació inclou una necròpoli tardoantiga, restes d’una casa d’època romana, restes d’una casa islàmica, sitges, pous per recollir oli i un conjunt de rases de conreu, entre altres instal·lacions de diferents èpoques històriques. A la resta del solar s’hi han trobat antigues rases de conreu de vinyes, elements estimables però que són molt comuns a tots els moviments de terres que es realitzen a Eivissa, ja que es considera que durant l’època romana l’illa estava completament coberta per aquest conreu.

La museïtzació del jaciment de l’Olivera havia estat reivindicada tant per grups ecologistes com per l’oposició.