El Suprem ratifica la protecció de Ses Feixes des Prat de Vila

L'alt tribunal tanca la porta a qualsevol projecte d'urbanització en tant que és sòl rústic d'especial interès

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per propietaris dels terrenys de Ses Feixes des Prat de Vila contra la negativa de poder urbanitzar aquesta zona i s'ha reafirmat en que aquest paratge és sòl rústic protegit d'especial interès i, per tant, no s'hi pot construir ni es pot fer servir per a altres usos.


La sentència esgrimeix que "no hi ha lloc al recurs de cassació interposat pel Procurador Don Adolfo Morals Hernández Sanjuán, en nom i representació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 12 del Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat d'Eivissa, contra la sentència pronunciada, amb data 6 de febrer de 2012, per la Secció Primera de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el recurs contenciós-administratiu nombre 87 de 2010". Contra la sentència no hi cap recurs.

El tribunal sosté que "la unitat d'actuació no compta amb un Projecte d'Urbanització i que les infraestructures existents a la zona són per dotar les grans xarxes de servei de la ciutat, però no al detall a les parcel·les individuals, faltant la transformació del voltatge en les xarxes elèctriques de mitja tensió". També afirma que "no hi ha en aquesta zona xarxa de sanejament ni tampoc l'execució de voreres adequades" com per considerar els terrenys com a urbans.

Així mateix, apunta que "estem en presència d'uns terrenys amb gran profusió de vegetació i on el procés d'urbanització no està, ni de bon tros culminat, com la part actora en alguns extrems de la demanda no amaga". D'aquesta manera, el Tribunal Suprem tanca la porta a qualsevol projecte d'urbanització a ses Feixes des Prat de Vila.

 

El + vist

El + comentat