TEMA DEL DIA

La meitat dels ciutadans de Palma considera que Balears hauria de tenir més autonomia

A l'àrea metropolitana de Palma és on la gent es troba més conformada amb la situació actual, segons una enquesta de RegioPlus Consulting

Gairebé la meitat dels ciutadans de Palma, fins a un 45,7%, considera actualment que el nivell d'autonomia que té Balears respecte de l'estat espanyol és insuficient. Mentrestant, un 38% de la població de Ciutat es conforma amb la relació que hi ha en aquests moments entre les Illes Balears i el govern d'Espanya, i un 5,2% pensa que Balears té massa autonomia. Així ho remarca una enquesta elaborada per l'empresa RegioPlus Consulting a la qual ha tingut accés l'ARA Balears.

Segons aquest sondeig, en el qual han participat més de 600 persones, si es fa una anàlisi territorial, és al nucli de la ciutat on es troba una exigència de majors quotes d'autonomia per a Balears respecte de l'Estat, una exigència que ve marcada per la demanda d'un millor finançament autonòmic i majors competències en àmbits clau per a les Illes. A la vegada, és a l'àrea metropolitana de Palma on hi ha més ciutadans que consideren que el nivell d'autonomia és suficient.

El castellà, llengua habitual de la meitat de la població

Si s'hagués de fer un perfil de l'electorat de Palma, l'esmentada enquesta apunta que fins a un 45,4% de la població amb edat de votar té el castellà com a llengua habitual i un 20% diu parlar habitualment el català. Segons aquest sondeig, un 33,5% dels electors assegura parlar amb la mateixa freqüència el castellà que el català, i representen un 0,6% dels enquestats els qui responen parlar normalment en una llengua distinta del català o del castellà.

Pel que fa als estudis dels electors censats a Palma, la major porció correspon a persones que tenen estudis de Secundària (un 60,2%), seguit dels que tenen només estudis de Primària (18,2%), i poc més d'un 16% declara tenir estudis universitaris. Les proporcions que dóna aquesta enquesta corroboren el baix nivell d'estudis de bona part de la població de Balears i que a les Illes es registri el nivell més elevat d'abandonament escolar.

Un sentiment de pertinença molt dividit

Una altra qüestió són els resultats sobre el sentiment nacional, que ofereixen un mapa molt polaritzat. Majoritàriament, els electors de Palma se senten tan mallorquins (o catalans) com espanyols. Així ho sent un 46,8% dels ciutadans. Alhora, un 18,8% es considera més espanyol que mallorquí, el 12% diu sentir-se més mallorquí o català que espanyol, un 11,5% es declara "únicament espanyol" i un 6,3% afirmen ser únicament mallorquins o catalans.

Aquests resultats completen l' enquesta que ha publicat aquest diumenge l'ARA Balears, en la qual s'explica que el PP guanyaria les eleccions a Palma, però perdria la majoria absoluta a l'Ajuntament, i Podem irrompria amb contundència, es convertiria en tercera força política i tindria la clau de la governabilitat municipal.

Així mateix, com s'ha publicat aquest diumenge, l' estudi mostra que la meitat de la població de Ciutat (un 48,7%) creu que seria positiu un canvi en el govern de l'Ajuntament de Palma en els comicis del proper mes de maig.