GLOSA

Martí Àngel Torres

Jurares que si al PP
tu lluitaves per la vara
cap monjo faries frare,
quan d'escolanet ja et té.
Martí, ets un mentider
amb vara de falsedat!
a mi just m'has demostrat
el que vals com a persona.
Sols qui ara t'abandona
pot bravejar de ser honrat.

Si una cadena perd baula
és més dèbil que un fil prim.
Ja podem dir que tenim
un batle sense paraula.