GLOSA

Plantada d'alumnes

"Es queixaven els alumnes
i no sabien per què"
Jeroni Salom, és ver?
Encara vols moure pugnes?
Heu esbucat les columnes
que tornarem aixecar.
Què vols, que tornem votar?
Les urnes no han estat clares?
Perquè els professors i els pares
fa temps que ho tenim ben clar.

Quan els alumnes s'asseuen
i omplen el passadís,
amb la plantada contreuen,
per la vida, compromís.

El + vist

El + comentat